Phim thể loại Võ Thuật

Hoàn Tất (40/40)
 • HD
Võ Lâm Ngoại Sử (Huyền Thoại Võ Lâm)

Mission of the Warriors (2001)

Hoàn Tất(36/36)
 • HD
Nộ Kiếm Trảm Gian Hùng

Hai Rui & Yan Song (1999)

Hoàn Tất(26/26)
 • HD
Đao Kiếm Lưu Tình

The Executioner (2015)

Hoàn Tất(30/30)
 • HD
Vô Ảnh Kim Đao

The Revelation of the Last Hero (1992)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Trộm Long Tráo Phụng 1

Stealing Dragon Exchanging Phoenix (2000)

Hoàn Tất(41/41)
 • HD
Ô Long Thiên Tử

Wo Long Prince (2002)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Bảo Tiêu (Phần 3) - Kiều Nữ Tuyệt Trần

Bodyguards Heavenly Charm (2004)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Bảo Tiêu (Phần 2) - Người Tình Hiệp Khách

Bodyguards: Cryptic Crystal (1999)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa

General Father , General Son (1986)

Hoàn Tất (54/54)
 • HD
Nhất Đại Hoàng Hậu

Empress Of The Time (1992)

Hoàn Tất (20/20)
 • HD
Chung Quỳ Bắt Ma

The Chinese Ghost Buster (1988)

Hoàn Tất (35/35)
 • HD
Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm

World's Finest (2006)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Tiết Nhơn Quý Chinh Đông

The Legend Of The General Who Never Was (1985)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Văn Võ Song Hùng

Family Fortune (1989)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Nhật Nguyệt Thần Kiếm (Phần 1)

Mystery of the Twin Swords (Seaspn 1) (1991)

Hoàn tất (50/50)
 • HD
Võ Hiệp Đế Nữ Hoa

Princess Cheung Ping (1981)

 • HD
Thái Hi Sư: Vân Cơ Hiện Thế

The Sorcery Master (2023)

 • HD
Kế hoạch bắt cóc

Robin-B-Hood (2006)

 • HD
Lỗ Trí Thâm

Zhi Shen (2018)

 • FHD
Tiểu Toàn Phong Sài Tiến: Ép Lên Lương Sơn

Gentle Warrior 2 (2023)

(10/40)
 • HD
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân (Phần 2)

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân (Phần 2) (2016)

 • HD
Nữ hiệp cực phẩm

The Heroine (2018)

 • HD
Anh hùng vô song Fang Shiyu

Peerless Hero Fang Shiyu (2019)

Hoàn Tất (10/10)
 • HD
Võ Đường Cobra Kai (Phần 3)

Cobra Kai (Season 3) (2021)

 • HD
Sát Phá Lang 2

SPL 2: A Time For Consequences (2015)

Hoàn Tất (48/48)
 • HD
Lan Lăng Vương Phi

Princess Of Lanling King (2016)

 • HD
Trùm Hương Cảng 2

Chasing the Dragon 2: Master of Ransom (2019)

Tập 265
 • FHD
Đấu La Đại Lục

Soul Land (2018)

Hoàn Tất (36/36)
 • HD
Thiếu Nữ Toàn Phong 2

The Whirlwind Girl 2 (2016)

 • HD
Loạn Thế Nhi Nữ

Shanghai Shanghai (1990)

 • HD
Giang Hồ Thất Quái

Princess and Seven Kung Fu Masters (2013)

Hoàn Tất (12/12)
 • HD
Toàn Chức Pháp Sư (Phần 2)

Quanzhi Fashi (Season 2) (2017)

 • HD
Tú Xuân Đao 3: Vô Gian Luyện Ngục

Brotherhood of Blades 3 (2024)

 • HD
Truyền thuyết về Chang''e

Legend of Chang''e (2018)

 • HD
Làm Lại Cuộc Đời

Dreams (2013)

Tập 24
 • HD
Thiếu Niên Giang Hồ Vật Ngữ

The Birth of the Drama King (2019)